Contact/Kontakt

Back

English

Polski

Adres poczty elektronicznej: wojciech_mula@poczta.onet.pl.

Ten adres służy wyłącznie do prywatnej korespondencji.

Nie zgadzam się zatem na otrzymywanie ofert handlowych, propozycji powiększenia tego i owego itp.; nie zgadzam się także na otrzymywanie masowej korespondencji, w tym tzw. „łańcuszków”.

Nie wykonuję prac domowych.